Särskilda Villkor för tjänsten att betala en faktura med kort

Om du som Användare vill kunna betala en faktura med kort gäller dessa särskilda villkor för att kunna genomföra en sådan betalning.

Billo har ett av svenska Finansinspektionen utfärdat tillstånd att verka som ett svenskt betalningsinstitut och lyder under lagen (2010:751) om betaltjänster (LBT). Detta tillstånd ger Billo rätt att tillhandahålla betaltjänster.

 1. Krav på dig som Användare för att kunna betala en faktura med kort
  För att kunna betala en faktura med kort måste du vara minst 18 år gammal och vara folkbokförd i Sverige med ett svenskt personnummer. Vi kan idag inte erbjuda betalning av en faktura med kort till personer med skyddade personuppgifter. Att betala en faktura med kort fungerar med de flesta svenska korten från nätverken Visa och Mastercard. Du som Användare får enbart använda dig av tjänsten att betala en faktura med kort för egen räkning. Du får alltså enbart använda kort utställda i eget namn. Du får heller inte betala fakturor för till exempel ett kreditkort med samma kreditkort.

 2. Kundkännedom
  När du väljer att betala en faktura med kort via Billo gör vi en riskbedömning och kundkännedom av dig som person. Vi kan från tid till annan också genomföra en kreditupplysning. Om så sker kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på kreditupplysningen i din Billo brevlåda. Om vi genomför en kreditupplysning kommer vi inte meddela andra banker eller andra långivare detta och det påverkar normalt inte din kreditvärdighet. Billo behandlar dina personuppgifter och svar kring kundkännedom för att kunna uppfylla våra åtaganden som redovisas i vår Integritetsinformation.

 3. Registrering av en faktura för betalning
  I Billo’s Bastjänst finns möjligheten att ta emot eller skanna en faktura för betalning. I valet av sätt att betala denna skall du som Användare välja ”Kort” som betalningsmedel. Du som Användare ansvarar för att alla uppgifter som behövs för att kunna genomföra en betalning är korrekta innan du går vidare med betalningen

 4. Registrering av kortuppgifter
  Du som Användare är skyldig att godkänna de särskilda villkoren för betalningar via kort hos den eller de betalningsleverantörer som Billo vid var tid samarbetar med. Den eller de betalningsleverantörer som Billo samarbetar med är ansvarig för de kortuppgifter som du som Användare anger för betalningen av fakturan med kort.

 5. Genomförandet av en betalning och dess betalningstid
  När du som Användare valt att betala en faktura med kort sker debiteringen av ditt kort omedelbart, och betalningen av fakturan kommer att ha skett inom 4 bankdagar från betalningstillfället. Du som Användare kan se en genomförd eller pågående betalning i appen som vanligt. Billo ansvarar inte för felaktiga betalningar på grund av att du som Användare har fyllt i felaktiga uppgifter eller genom att mottagaren (den som ställt ut fakturan) inte kan registrera betalningen då det saknas uppgifter. Likaså är det ditt ansvar som Användare att se till att det finns tillräckligt med medel på kortet vid det tillfälle som det registreras en betalning av en faktura. Det kort som skall användas för betalning av en faktura måste vid betalningstillfället ha tillräckligt med medel för att kunna betala den totala summan av vad värdet på fakturan och Billo’s transaktionsavgift blir tillsammans.

 6. Avgift för att betala en faktura med kort
  För att kunna betala en faktura med kort tar Billo en så kallad transaktionsavgift. Denna är vanligtvis procentuell och baseras på storleken på beloppet på fakturan. En ständigt uppdaterad prislista finns tillgänglig här.

 7. Fakturor du inte kan betala
  I vissa fall går det inte att betala en faktura. Det kan bero på att vissa finansiella regelverk inte tillåter betalning med kort. Det kan till exempel vara fakturor utställda av en privatperson, en faktura från en kreditkortsutgivare (till exempel en månadsfaktura), en faktura från ett inkassobolag, en faktura från Kronofogden eller fakturor från finansinstitut.

 8. Ansvar kring reklamation av en vara eller tjänst betalad via tjänsten
  Billo är enbart ansvarigt för att förmedla en betalning från ditt kort till det konto som fakturan skall betalas till. Det är du som Användare som har valt att betala denna faktura med kort. Billo kan inte hållas ansvarigt för till exempel uteblivna leveranser, fel på en vara, fel på en tjänst, förseningar eller liknande som uppstår med den leverantör som du som Användare fått en faktura från. Du som Användare är ansvarig för att informera leverantören om eventuella missnöjen och vad du vill reklamera inom den tid som anges eller som är skälig. Oftast står det ett telefonnummer eller en mejladress på fakturan för att enkelt kunna göra detta.

 9. Ändring i tjänsten betala faktura med kort
  Billo har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten och vilka funktioner som från tid till annan kan nyttjas via Tjänsten kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Billo förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Tjänstens utformning, tekniska funktioner, system, tekniska förutsättningar för åtkomst av Tjänsten och övriga komponenter samt villkoren för dessa. Det innehåll och de villkor som vid var tid gäller för Tjänsten delges alltid Användare för denne att ta ställning till vid användning av Tjänsten.